Bilder från måndagens repetitioner
2008-06-23

Maria - en ny röst i kören Bosse med alla sina barnbarn

Arja sjunger "En finne tar sig tid" Anders avbröt repet när telefonen ringde

Kolla i den kameran säger Hans Gunilla säger hej till publiken

Det är redan kul ropar Anders Anders bjöd på bullar i vanlig ordning

Arja repar med sina dansare Men åhh det är inte sant säger Anders
Kjell Öhmans kör och orkester repar Kjell Öhman - 15:e året i allsången© allsangpaskansen.com 2008