Ida, Elise, Karin och Johan från Saltsjöbaden kom klockan 12.00 och fick inte ens en sittplats