Att sjunga allsång kan ta på krafterna tyckte Kristina

© allsangpaskansen.com 2004